Centra Medyczne «Twój Lekarz»: WarszawaPoznańWrocławKraków

Zwolnienia lekarskie

Zwolnienia lekarskie Poznań, czyli L4, jest dokumentem, który wydaje tylko lekarz. Dokument ten potwierdza, że dana osoba jest czasowo niezdolna do wykonywania swoich obowiązków i uzasadnia jej nieobecność w pracy.

Elektroniczne zwolnienie lekarskie jest bardzo wygodne zarówno dla pracodawców, jak i pacjentów. Jeżeli pracodawca posiada profil w systemie PUE, pracownik nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu papierowego i nie musi przestrzegać 7-dniowego terminu na jego wydanie. Jeżeli pracodawca nie posiada profilu PUE, lekarz musi wydrukować dla pacjenta elektroniczne zwolnienie lekarskie, a następnie przekazać je pracodawcy zgodnie z przepisami. Wydrukowany dokument musi być potwierdzony pieczęcią i podpisem lekarza.

Jedną z głównych kwestii wśród pracowników jest oczywiście długość zwolnienia lekarskiego i czas jego trwania.

Niewiele osób wie, że zwolnienie lekarskie może być wydane na 3 dni przed badaniem przez lekarza, ale pod pewnymi warunkami. Decyzja o wydaniu takiego dokumentu jest podejmowana przez lekarza jedynie na podstawie faktu, że pacjent był faktycznie niezdolny do pracy na 3 dni przed złożeniem wniosku. Takie zwolnienie lekarskie jest wydawane w wyjątkowych okolicznościach. Wszystko zależy od dostępności warunków, pozwalających lekarzowi mieć pełną pewność co do złego stanu zdrowia pracownika na 3 dni przed zgłoszeniem się pacjenta. Niemniej jednak, lekarz może podjąć taką decyzję.

Zwolnienia lekarskie Poznań

Polskie prawo pracy przewiduje, że maksymalnie pracownik może otrzymać zwolnienie lekarskie na 6 miesięcy lub 182 dni. Wyjątek stanowią ciąża i gruźlica, dla których dopuszczalny okres ciągłego zwolnienia lekarskiego wynosi do 270 dni. Jeżeli jednak 6 miesięcy nie wystarczy do powrotu do zdrowia, można ubiegać się o urlop chorobowy na kolejne 12 miesięcy. Jeżeli lekarz prowadzący potwierdzi konieczność przedłużenia zwolnienia, dokumentację należy uzupełnić na kilka tygodni przed zakończeniem pierwszego zwolnienia lekarskiego.

Zapisz się na wizytę

    Może Cię zainteresować

    © 2024 Centrum medyczne Poznań — «Twój Lekarz w Poznaniu» | Polityka Prywatności | Polityka Cookies